Back to Top
 
 

Groep 4b/5

Welkom op de groepspagina van groep 4b/5!

In groep 4b/5  zitten dit schooljaar 24 kinderen. 6 Leerlingen van groep 4 en 18 leerlingen van groep 5. Juf Henrieke is er de hele week en 1 keer in de 4 weken staat juf Suzan op donderdag voor de groep.

Elke maandagmorgen mogen de kinderen zending mee nemen. Het zendingsproject waar we dit schooljaar aan mee doen, is nog niet bekend.

Op maandag- en donderdagmiddag hebben we gym. Gymkleding mee, betekent mee doen!

In groep 5 maken we bij rekenen gebruik van tablets, Snappet. Groep 4 rekent in werkboeken. Daarnaast werken we met Chromebooks. Met behulp van de Chromebooks kunnen we bijvoorbeeld extra werken met spelling of andere vakken.

Dit jaar maken de kinderen van groep 5 voor het eerst kennis met aardrijkskunde en geschiedenis. Super interessant. Bij aardrijkskunde leren we vooral over Nederland, jouw eigen omgeving. Bij geschiedenis beginnen we bij de tijd van de jagers en de boeren en eindigen we in de tijd van nu.

De kinderen van groep 4/5 krijgen huiswerk mee voor geschiedenis, aardrijkskunde, spelling en woordenschat. Ook de tafels worden overhoord.

We gaan er weer een leerzaam jaar van maken!

———————————————————————–

 Broertje van Harwin

Vandaag kregen we bezoek in de klas! Het broertje van Harwin (Jarno), kwam samen met moeder langs!

Ontbijt en de lampionnen

Projectweek Vroeger

Punniken, vingerhaken en haken. Frustratiemomentjes en enthousiasme. Wat hebben we veel geleerd!

 

———————