Back to Top
 
 

Cookie policy, privacy policy en disclaimer

Cookies

Gebruik cookies


Bij bezoek aan de website van CBS Op de Zandtange verzamelen wij door middel van cookies informatie over uw gebruik van de website. Cookies zijn kleine tekstbestanden die een website op uw computer achterlaat. Deze cookies worden gebruikt om het navigeren in de website te vergemakkelijken, om het gebruik van de website te kunnen analyseren en daarmee de website te kunnen optimaliseren. De gegevens worden niet aan derden ter beschikking gesteld. U kunt uw browser zo instellen dat u bericht krijgt dat een cookie wordt geplaatst of dat het verzamelen van cookies niet mogelijk is. U kunt dan echter niet van alle mogelijkheden van de website gebruikmaken.

Website van derden

Op de website van CBS Op de Zandtange kunnen links voorkomen naar externe websites. CBS Op de Zandtange kan geen verantwoordelijkheid dragen met betrekking tot de omgang door die partijen met uw gegevens en cookies. U kunt voor informatie hierover de privacy en/of cookie statements op de websites die u bezoekt raadplegen.

Clickgedrag
CBS Op de Zandtange verzamelt en analyseert informatie die verbonden is aan het gebruik van de website, zoals het aantal hits, de meest gevraagde pagina’s en de duur van een bezoek. Het doel van deze algemene bezoekgegevens is om de inrichting van de website te optimaliseren.

 

Privacy

CBS Op de Zandtange gaat zorgvuldig om met de gegevens van bezoekers van www.opdezandtange.nl. De Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) is daarbij van toepassing. Verwerking van persoonsgegevens geschiedt enkel in het kader van de dienstverlening van CBS Op de Zandtange.

Instellingen betreffende cookies
Alle veelgebruikte internetbrowsers (Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome en hun equivalenten voor mobiele toestellen) bieden via de respectievelijke instellingen de mogelijkheid om cookies volledig te wissen en permanent te weigeren. De nieuwste versies van de genoemde internetbrowsers bieden ook een zogenoemde ‘Do Not Track (Volg me niet)’ instelling aan, waarmee aangesloten advertentienetwerken uw gedrag niet in kaart zullen brengen. U kunt uw cookie instelling daarmee wijzigen. Wij raden u aan de nieuwste browser versie te gebruiken.

Beveiliging
CBS Op de Zandtange respecteert uw privacy en spant zich naar redelijkheid in haar systeem te beveiligen tegen verlies en/of tegen enig vorm van onrechtmatig gebruik en legt hiervoor passende technische en organisatorische maatregelen ten uitvoer, zo wordt er gebruik gemaakt van een beveiligde verbinding met certificaat.

Vragen
Voor vragen kunt u contact opnemen via info@opdezandtange.nl

Als u cookies wilt uitschakelen, kunt u dit doen via uw browser. Meer gedetailleerde informatie over het beheer van cookies met specifieke webbrowsers kunnen worden gevonden op de betreffende websites van de verschillende browsers of via het “Help” menu van de browser die u gebruikt.

 

Disclaimer

CBS Op de Zandtange betracht de grootst mogelijke zorgvuldigheid bij de samenstelling van de informatie op opdezandtange.nl. We streven er naar de informatie actueel te houden. Dit laat onverlet dat er aan de op de website vermelde informatie geen rechten kunnen worden ontleend. CBS Op de Zandtange geeft met nadruk geen garantie voor de juistheid, volledigheid, actualiteit of kwaliteit van de vermelde informatie. CBS Op de Zandtange wijst elke aansprakelijkheid voor schade, verlies of anders, veroorzaakt door het gebruik van opdezandtange.nl van de hand. CBS Op de Zandtange behoudt zich het recht voor om zonder voorafgaande waarschuwing wijzigingen aan te brengen aan de inhoud van de website.

We verzoeken u bij twijfel over de inhoud van informatie contact op te nemen met CBS Op de Zandtange via het e-mailadres info@opdezandtange.nl

Externe links
CBS Op de Zandtange is niet verantwoordelijk voor de inhoud van websites van derden, waar eventueel naar gelinkt wordt vanaf opdezandtange.nl.

Intellectueel eigendom
De teksten, foto’s, logo’s en/of andere grafische uitingen op- en vormgeving van de website mogen niet zonder voorafgaande en uitdrukkelijke toestemming worden gekopieerd of gewijzigd, of op enigerlei andere wijze worden gebruikt. Alle intellectuele eigendomsrechten op de teksten, foto’s, logo’s, andere grafische uitingen, vormgeving en overige daartoe vatbare werken zijn voorbehouden. CBS Op de Zandtange respecteert de rechten van derden. Mocht u van mening zijn dat uw rechten op enigerlei wijze geschaad worden, dan verzoeken wij u contact met ons op te nemen via info@opdezandtange.nl

Wijzigen van het Cookie & Privacy statement

CBS Op de Zandtange behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in haar Cookie en privacybeleid. Elke aanpassing zal op deze pagina worden gepubliceerd. Het verdient aanbeveling om deze pagina regelmatig te raadplegen, zodat u van eventuele wijzigingen op de hoogte bent.