Bazaar

We mogen terugkijken op een mooie bazaar. We bedanken ouders en leerlingen voor hun medewerking en inzet. Een speciaal woord van dank voor de activiteitencommissie, die heel veel werk heeft verzet. De bazaar heeft het fantastische bedrag van netto € 2121,85 opgebracht. De helft van het geld gaat naar het goede doel dat we hebben gekozen, Kika. De andere helft wordt gebruikt voor iets nieuws op het plein. Marianne v.d. Kaap maakte weer mooie foto’s die u in het fotoboek kunt bekijken.

_DSC5963

Nieuw lokaal

We groeien ons jasje uit, en daarom wordt er alweer gebouwd! De afgelopen jaren zaten er met enige regelmaat groepen in de personeelskamer te werken. Ook was het altijd zoeken naar een ruimte voor begeleiding van enkele leerlingen. We zijn erg blij dat er een lokaal wordt bij gebouwd en er ook een aparte ruimte voor de zorgcoördinator komt.

Collage web

Jaarverslag MR

De MR bestaat momenteel uit de volgende leden:

Namens de geleding ouders: Mevr. J. Kuipers-Wever (voorzitter) en Mevr. R. Boomsma-Weening.

Namens de geleding personeel:  Mevr. G. v.d. Heide-Wubs en Mevr. H.B. Epping-Wubs (secretaris).

De medezeggenschapsraad (MR) in het onderwijs is het orgaan voor medezeggenschap, voor inspraak en is bij wet geregeld. Het medezeggenschapsrecht is geregeld in de wet medezeggenschap op scholen. De verantwoordelijkheid voor het beleid van de school is in handen van het schoolbestuur. Dit beleid is meestal van invloed op de leerlingen, het personeel en de ouders. Zowel ouders als personeel kunnen ook actief meedenken over het beleid, door middel van de medezeggenschapsraad (MR), die elke school verplicht moet hebben. ….Lees meer over: Jaarverslag MR