Niet bereikbaar…

Helaas waren we vandaag telefonisch en via de mail niet bereikbaar in verband met een storing bij Ziggo. In voorkomende gevallen kunt u ons proberen te bereiken via het mobiele nummer van juf Leny, dat vermeld staat in de informatiegids. Inmiddels is de storing verholpen.

Jaarverslag MR

Jaarverslag MR 2015

Podiumavond

We kijken terug op een zeer geslaagde podiumavond. Een geweldige voorstelling en een gezellige nazit. Foto’s van deze avond vindt u in ons fotoboek.

Podiumavond-5093

Jubileum juf Hillie

We vierden het 25 jarig jubileum van juf Hillie. Foto’s van dit gebeuren vindt u in ons fotoboek.

Hillie-4073