Projectweek

Wat een feestelijke activiteiten in de projectweek. We kijken er met heel veel plezier op terug! Marianne v.d. Kaap maakte weer prachtige foto’s. U vindt ze in ons fotoboek. Ook vindt u hier een link naar het filmpje dat gemaakt is van de dans.

Collage juffendag 2015

Terug…..

Alle groepen zijn weer terug op school. De verbouwing is nog niet geheel afgerond maar we kunnen wel weer gebruik maken van alle lokalen. En wat is het mooi geworden!

DSCF2375

Sinterklaas

Sinterklaas heeft samen met 2 Pieten onze school weer bezocht. Marianne v.d. Kaap maakte hiervan prachtige foto’s. U vindt ze in het fotoboek.

DSC_0001-capturenx-Zandtange

Voorleeskampioen

De voorleeskampioen 2014  is geworden…… Maaike!

foto 5

Verbouw

We zitten midden in de verbouwing met af en toe spectaculair materieel! Meer foto’s vindt u in ons fotoboek.

DSCF2230

Naschoolse Middagactiviteit

De kinderen vanaf groep 3 hebben weer een activiteitenladder meegekregen van de Naschoolse Middagactiviteiten. Ze kunnen hier gratis aan deelnemen en de reacties van de kinderen zijn altijd erg positief. Ook op de kalender op deze site staat vermeld welke activiteit op welke dinsdag plaatsvindt.

Gids Basisonderwijs

De Gids Basisonderwijs 2014 – 2015 bevat informatie over het kiezen van een basisschool, de organisatie en werkwijze van basisscholen, de leerplicht en andere regels waar scholen en ouders zich aan moeten houden. In de gids zijn links opgenomen naar websites waar u terecht kunt als u meer wilt weten over bepaalde onderwerpen. Klik hier voor de gids gids-basisonderwijs-2014-2015-web-2

Inloopochtend

We mochten veel gasten verwelkomen tijdens de inloopochtend. Fijn dat er zoveel belangstelling was! Marianne van der Kaap maakte er mooie foto’s van. U vindt ze in ons fotoboek.

Voedselbank

We konden de vrijwilligers van de Voedselbank een bedrag van €  718,21 overhandigen. Daarnaast ook nog een paar kratten met levensmiddelen. Allemaal heel hartelijk dank voor het meesparen!

DSCF2177

Jaarverslag MR

De MR bestaat momenteel uit de volgende leden:

Namens de geleding ouders:             Mevr. A. Wind (voorzitter)

                                                                       Mevr. J. Kuipers-Wever

Namens de geleding personeel:     Mevr. G. v.d. Heide-Wubs

                                                                       Mevr. H.B. Epping-Wubs (secretaris)

De Medezeggenschapsraad (MR) is het orgaan binnen de school waarbij inspraak, medezeggenschap door ouders en personeel wettelijk is geregeld. Elke school heeft een MR en de vereniging heeft een overkoepelende GMR (Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad). De MR toetst het schoolbeleid, de GMR beoordeelt beleidsvoorstellen van het College van Bestuur. Daarnaast kunnen de MR en GMR ook zelf met voorstellen en adviezen komen. De (G)MR heeft een reglement waarin haar taken en bevoegdheden formeel zijn vastgelegd. ….Lees meer over: Jaarverslag MR