Verbouwing

Er wordt hard gewerkt in school……

DSCF2207

Fietsenkeuring

Donderdag 2 oktober 2014 was er weer een fietsenkeuring op school. Twee heren van Veilig Verkeer Nederland en 2 jongemannen van het Noorderpoortcollege keurden de fietsen van de leerlingen van groep 5,6,7 en 8. Naast de gebruikelijke zaken zoals, fietsbel aanwezig, reflectoren aanwezig, stuurinrichting goed, werd er dit keer ook goed gekeken naar de verlichting.  Van de 37 gekeurde fietsen waren er  11 niet in orde. Soms kleine dingetjes maar ook een aantal had de verlichting niet in orde.  Aan de ouders zou ik dan ook graag willen zeggen: “Zorg er voor dat de verlichting goed is”.  Het is tegenwoordig al snel donker  `s avonds en dan is het toch veel veiliger dat de kinderen goed zichtbaar zijn. De heren van Veilig Verkeer Nederland waren redelijk tevreden, ondergetekende  (verkeersouder) heeft wel eens betere resultaten gezien. Jongens en meiden van groep 5  t/m  8, als je fiets niet in orde was, ga dan nog maar eens goed zeuren thuis. Voor je eigen veiligheid moet je er voor zorgen dat je fiets in orde is.

Veilige groeten van de verkeersouder, Siebe Boomsma

DSC00733

Gids Basisonderwijs

De Gids Basisonderwijs 2014 – 2015 bevat informatie over het kiezen van een basisschool, de organisatie en werkwijze van basisscholen, de leerplicht en andere regels waar scholen en ouders zich aan moeten houden. In de gids zijn links opgenomen naar websites waar u terecht kunt als u meer wilt weten over bepaalde onderwerpen. Klik hier voor de gids gids-basisonderwijs-2014-2015-web-2

Inloopochtend

We mochten veel gasten verwelkomen tijdens de inloopochtend. Fijn dat er zoveel belangstelling was! Marianne van der Kaap maakte er mooie foto’s van. U vindt ze in ons fotoboek.

Extra ledenvergadering

Omdat de naam van onze vereniging is veranderd, moeten ook de statuten worden gewijzigd. U wordt middels bijgevoegde agenda uitgenodigd voor een extra ledenvergadering.

uitnodiging extra ALV d.d. 22-09-2014

Ontwerp akte van statutenwijziging met wijziging van de statutaire naam in Scholengroep Perspectief

Voedselbank

We konden de vrijwilligers van de Voedselbank een bedrag van €  718,21 overhandigen. Daarnaast ook nog een paar kratten met levensmiddelen. Allemaal heel hartelijk dank voor het meesparen!

DSCF2177

Open lesochtend

Donderdag 11 september is er een inloopochtend voor ouders, grootouders en andere belangstellenden. U kunt deze morgen de lessen bijwonen in de verschillende groepen en kunt van het ene lokaal naar het andere lokaal lopen. We verzoeken u wel om tijdens het Bijbelverhaal niet van lokaal te wisselen. Natuurlijk staat ook deze ochtend de koffie weer klaar en hopen we veel ‘gasten’ te mogen ontvangen.

Afscheid groep 8

We hebben afscheid genomen van de leerlingen van groep 8 en wensen ze veel succes op de nieuwe school!

IMAG0645

 

Jaarverslag MR

De MR bestaat momenteel uit de volgende leden:

Namens de geleding ouders:             Mevr. A. Wind (voorzitter)

                                                                       Mevr. J. Kuipers-Wever

Namens de geleding personeel:     Mevr. G. v.d. Heide-Wubs

                                                                       Mevr. H.B. Epping-Wubs (secretaris)

De Medezeggenschapsraad (MR) is het orgaan binnen de school waarbij inspraak, medezeggenschap door ouders en personeel wettelijk is geregeld. Elke school heeft een MR en de vereniging heeft een overkoepelende GMR (Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad). De MR toetst het schoolbeleid, de GMR beoordeelt beleidsvoorstellen van het College van Bestuur. Daarnaast kunnen de MR en GMR ook zelf met voorstellen en adviezen komen. De (G)MR heeft een reglement waarin haar taken en bevoegdheden formeel zijn vastgelegd. ….Lees meer over: Jaarverslag MR

Geslaagd!

Deze leerlingen hebben hun typediploma behaald. Van harte gefeliciteerd!