Bazaar

We mogen terugkijken op een mooie bazaar. We bedanken ouders en leerlingen voor hun medewerking en inzet. Een speciaal woord van dank voor de activiteitencommissie, die heel veel werk heeft verzet. De bazaar heeft het fantastische bedrag van netto € 2121,85 opgebracht. De helft van het geld gaat naar het goede doel dat we hebben gekozen, Kika. De andere helft wordt gebruikt voor iets nieuws op het plein. Marianne v.d. Kaap maakte weer mooie foto’s die u in het fotoboek kunt bekijken.

_DSC5963

Nieuw lokaal

We groeien ons jasje uit, en daarom wordt er alweer gebouwd! De afgelopen jaren zaten er met enige regelmaat groepen in de personeelskamer te werken. Ook was het altijd zoeken naar een ruimte voor begeleiding van enkele leerlingen. We zijn erg blij dat er een lokaal wordt bij gebouwd en er ook een aparte ruimte voor de zorgcoördinator komt.

Collage web

Jaarverslag MR

De MR bestaat momenteel uit de volgende leden:

Namens de geleding ouders: Mevr. J. Kuipers-Wever (voorzitter) en Mevr. R. Boomsma-Weening.

Namens de geleding personeel:  Mevr. G. v.d. Heide-Wubs en Mevr. H.B. Epping-Wubs (secretaris).

De medezeggenschapsraad (MR) in het onderwijs is het orgaan voor medezeggenschap, voor inspraak en is bij wet geregeld. Het medezeggenschapsrecht is geregeld in de wet medezeggenschap op scholen. De verantwoordelijkheid voor het beleid van de school is in handen van het schoolbestuur. Dit beleid is meestal van invloed op de leerlingen, het personeel en de ouders. Zowel ouders als personeel kunnen ook actief meedenken over het beleid, door middel van de medezeggenschapsraad (MR), die elke school verplicht moet hebben. ….Lees meer over: Jaarverslag MR

Geslaagd!

Lieke, Willemijn, Marloes, Niels, Tirsa, Marten, Beau, Nathan, Ilse, Merle en Janine

…die leerlingen van CBS Op de Zandtange. Met ’t diploma Computertypen/Word/PowerPoint. Wat zullen ze er nog een plezier aan beleven. Laat nu maar komen die verslagen, werkstukken en presentaties. Alle reden dus om trots te zijn met dit resultaat: 90% geslaagd; gem. 123 aanslagen per minuut.
Dat is De Opleidings Centrale, niet minder! Het is maar waar je voor kiest. Ook meedoen? De nieuwe cursus start weer in september/oktober 2016.

Voor meer informatie en inschrijven surf naar www.deopleidingscentrale.nl of neem contact op met De Opleidings Centrale, Emmen tel. 0591-658410.

Verloting

De hoofdprijs, een ballonvaart, aangeboden door High5ballooning is gewonnen door Emmy v.d. Wal. De 2e prijs, een boodschappenpakket, aangeboden door S-Markt is gewonnen door Willy Meems. De 3e prijs, een pakket aangeboden door Johan Schuitema, is gewonnen door Erika Schuurman. Van harte gefeliciteerd!

DSC_5552

Muzieklessen

De muzieklessen die de leerlingen van groep 3 t/m 8 de afgelopen periode hebben gevolgd zijn nu afgerond. Vanuit de ouders was er veel belangstelling om de laatste les bij te wonen. De kinderen konden laten zien wat ze hebben geleerd van meester Gert.

DSC_5347

Koningsspelen

We kijken terug op heel gezellige en zonnige koningsspelen! Iedereen die heeft meegeholpen deze dag tot een succes te maken willen we nogmaals bedanken. Marianne v.d. Kaap maakte weer prachtige foto’s. U vindt ze in het fotoboek.

DSC_4170

Koningsspelen

Het kost nogal wat voorbereiding, maar dan heb je ook iets!
Chapeau voor onze collega’s!

20160421_124932

Schoolfotograaf

De groepsfoto’s hebben we op onze site geplaatst. Als u ze wilt bekijken, vindt u ze onder het kopje ‘Groepen’.

Paasviering

We kijken terug op een fijne paasviering waarin we de opstanding van onze Heer Jezus mochten vieren. De powerpoint van de viering vindt u hieronder. In ons fotoboek staan enkele foto’s.

Paasviering 2016