Update verbouw

Er wordt nog steeds hard gewerkt door verschillende firma’s. De drie ‘nieuwe’ lokalen zijn in ieder geval voor de kerstvakantie klaar. Het is waarschijnlijk dat de hele renovatie dan nog niet helemaal is afgerond, maar het is wel al zo ver dat we terug kunnen verhuizen.

Er zijn al verschillende mensen benaderd die hebben toegezegd te komen helpen om de spullen die terug verhuisd worden schoon te maken. Alvast bedankt voor uw medewerking.

We kunnen ….Lees meer over: Update verbouw

Sinterklaas

Sinterklaas heeft samen met 2 Pieten onze school weer bezocht. Marianne v.d. Kaap maakte hiervan prachtige foto’s. U vindt ze in het fotoboek.

DSC_0001-capturenx-Zandtange

Voorleeskampioen

De voorleeskampioen 2014  is geworden…… Maaike!

foto 5

Verbouw

We zitten midden in de verbouwing met af en toe spectaculair materieel! Meer foto’s vindt u in ons fotoboek.

DSCF2230

Naschoolse Middagactiviteit

De kinderen vanaf groep 3 hebben weer een activiteitenladder meegekregen van de Naschoolse Middagactiviteiten. Ze kunnen hier gratis aan deelnemen en de reacties van de kinderen zijn altijd erg positief. Ook op de kalender op deze site staat vermeld welke activiteit op welke dinsdag plaatsvindt.

Gids Basisonderwijs

De Gids Basisonderwijs 2014 – 2015 bevat informatie over het kiezen van een basisschool, de organisatie en werkwijze van basisscholen, de leerplicht en andere regels waar scholen en ouders zich aan moeten houden. In de gids zijn links opgenomen naar websites waar u terecht kunt als u meer wilt weten over bepaalde onderwerpen. Klik hier voor de gids gids-basisonderwijs-2014-2015-web-2

Inloopochtend

We mochten veel gasten verwelkomen tijdens de inloopochtend. Fijn dat er zoveel belangstelling was! Marianne van der Kaap maakte er mooie foto’s van. U vindt ze in ons fotoboek.

Voedselbank

We konden de vrijwilligers van de Voedselbank een bedrag van €  718,21 overhandigen. Daarnaast ook nog een paar kratten met levensmiddelen. Allemaal heel hartelijk dank voor het meesparen!

DSCF2177

Jaarverslag MR

De MR bestaat momenteel uit de volgende leden:

Namens de geleding ouders:             Mevr. A. Wind (voorzitter)

                                                                       Mevr. J. Kuipers-Wever

Namens de geleding personeel:     Mevr. G. v.d. Heide-Wubs

                                                                       Mevr. H.B. Epping-Wubs (secretaris)

De Medezeggenschapsraad (MR) is het orgaan binnen de school waarbij inspraak, medezeggenschap door ouders en personeel wettelijk is geregeld. Elke school heeft een MR en de vereniging heeft een overkoepelende GMR (Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad). De MR toetst het schoolbeleid, de GMR beoordeelt beleidsvoorstellen van het College van Bestuur. Daarnaast kunnen de MR en GMR ook zelf met voorstellen en adviezen komen. De (G)MR heeft een reglement waarin haar taken en bevoegdheden formeel zijn vastgelegd. ….Lees meer over: Jaarverslag MR

Bezoek Max v.d. Berg

De commissaris van de koning, de heer Max v.d. Berg, bezocht de leerlingen van groep 7/8 in het kader van de projectweek met als thema ‘Groningen’. Verslaggever Martijn Grimmius van radio 1 volgde vandaag de heer v.d. Berg en daardoor werd een deel van het gesprek dat de commissaris met de leerlingen voerde, rechtstreeks uitgezonden op de radio.

bezoek Max van den Berg 050