Open lesochtend

Donderdag 11 september is er een inloopochtend voor ouders, grootouders en andere belangstellenden. U kunt deze morgen de lessen bijwonen in de verschillende groepen en kunt van het ene lokaal naar het andere lokaal lopen. We verzoeken u wel om tijdens het Bijbelverhaal niet van lokaal te wisselen. Natuurlijk staat ook deze ochtend de koffie weer klaar en hopen we veel ‘gasten’ te mogen ontvangen.

Afscheid groep 8

We hebben afscheid genomen van de leerlingen van groep 8 en wensen ze veel succes op de nieuwe school!

IMAG0645

 

Jaarverslag MR

De MR bestaat momenteel uit de volgende leden:

Namens de geleding ouders:             Mevr. A. Wind (voorzitter)

                                                                       Mevr. J. Kuipers-Wever

Namens de geleding personeel:     Mevr. G. v.d. Heide-Wubs

                                                                       Mevr. H.B. Epping-Wubs (secretaris)

De Medezeggenschapsraad (MR) is het orgaan binnen de school waarbij inspraak, medezeggenschap door ouders en personeel wettelijk is geregeld. Elke school heeft een MR en de vereniging heeft een overkoepelende GMR (Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad). De MR toetst het schoolbeleid, de GMR beoordeelt beleidsvoorstellen van het College van Bestuur. Daarnaast kunnen de MR en GMR ook zelf met voorstellen en adviezen komen. De (G)MR heeft een reglement waarin haar taken en bevoegdheden formeel zijn vastgelegd. ….Lees meer over: Jaarverslag MR

Geslaagd!

Deze leerlingen hebben hun typediploma behaald. Van harte gefeliciteerd!

de Woldhoeve

De kinderen van groep 1 en 2 brachten een bezoek aan zorgboerderij de Woldhoeve. Foto’s van deze middag vindt u onder groep 1/2.

Koningsspelen

Vrijdag 25 april hadden we, dankzij de hulp van veel ouders, geslaagde koningsspelen. Marianne v.d. Kaap maakte prachtige foto’s van dit gebeuren. U vindt ze in ons fotoboek.

Paasviering

We kijken terug op een fijne paasviering waarin we het lijden, sterven én de opstanding van Jezus hebben herdacht.  Foto’s van de viering vindt u in ons fotoboek.

Van het bestuur

Eind vorig jaar werden we positief verrast door onze regering, dat moet ook gezegd
worden. Voor het eerst in jaren is er op basis van het gesloten herfstakkoord een bedrag
van € 238 per leerling extra ter beschikking gesteld aan het basisonderwijs. We gaan ….Lees meer over: Van het bestuur

Bezoek Max v.d. Berg

De commissaris van de koning, de heer Max v.d. Berg, bezocht de leerlingen van groep 7/8 in het kader van de projectweek met als thema ‘Groningen’. Verslaggever Martijn Grimmius van radio 1 volgde vandaag de heer v.d. Berg en daardoor werd een deel van het gesprek dat de commissaris met de leerlingen voerde, rechtstreeks uitgezonden op de radio.

bezoek Max van den Berg 050

Gordel- en snelheidscontrole

Woensdagmorgen 19 februari werd er door de politie, i.s.m. vrijwilligers van VVN en de jongens en meisjes van groep 8  een  gordel- en snelheidscontrole gehouden. VVN heeft ieder jaar, een aantal keren contact met de school, bijvoorbeeld voor de fietsenkeuring, de herkeuring alsook voor het praktisch verkeersexamen. Deze keer boden ze aan, samen met de leerlingen rond de school controles uit te voeren. Groep 8 was, heel bewust,  alleen op de hoogte van deze “happening”. Het was ….Lees meer over: Gordel- en snelheidscontrole