Sportdag

Marianne v.d. Kaap maakte prachtige foto’s van de sportdag. U vindt ze in het fotoboek.

_dsc7314

Kinderpostzegelactie

Op woensdag 28 september a.s. start groep 7/8 met het verkopen van allerlei artikelen voor de Kinderpostzegelactie. Zij zullen proberen zoveel mogelijk postzegels, postkaarten, usb-sticks en pleisters te verkopen, door ook bij u aan te bellen. Het goede doel dat we dit jaar hebben gekozen is alle kinderen naar school. Helpt u ze mee zoveel mogelijk geld te verzamelen voor het goede doel dat onze school heeft gekozen?

Fietsverlichtingactie op 3 oktober

Elk dag fietsen duizenden kinderen naar school. Goede fietsverlichting is enorm belangrijk. Want met goede verlichting daalt de kans op een aanrijding in het donker met wel 20 procent. Toch vervangt 4 op de 10 fietsers hun kapotte fietslamp niet direct. Daarom doet onze school mee met de ANWB Lichtbrigade en de Veilig Verkeer Nederland fietsenkeuring. De school vindt het belangrijk dat haar scholieren veilig naar school fietsen. Helemaal nu dat de dagen weer korter worden.

Onze school heeft van de ANWB Lichtbrigade een toolkit gekregen met alle benodigdheden voor een goed verlichte fiets. Hiermee gaan we op maandag 3 oktober vanaf 13.15 uur samen met vrijwilligers van Veilig Verkeer Nederland aan de slag om o.a. de verlichting te controleren en eventueel te repareren. Zo gaat iedereen met goede fietsverlichting op pad.

Maandag 3 oktober dus op de fiets naar school groep 5 t/m 8!

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met  Siebe Boomsma, verkeersouder 0599-454568  sr.boomsma@ziggo.nl

Bouw

De aanbouw begint nu echt vorm te krijgen. Meer foto’s vindt u onder ‘nieuw lokaal’.

cam00690

 

Open lesochtend

Op woensdag 14 september a.s. van 8.30 uur tot 12.15 uur bent u van harte welkom om onze school volop in bedrijf te zien. U kunt in alle groepen een kijkje nemen en lessen bijwonen. In verband met de Bijbelles willen we u vriendelijk verzoeken om tussen 8.30 uur en 9.00 uur niet van groep te wisselen. Ook andere belangstellenden; opa’s, oma’s, ooms, tantes, buren en vrienden zijn natuurlijk van harte welkom. De koffie staat klaar en we hopen velen te mogen begroeten.

Kindpakket

De gemeente Stadskanaal stelt het Kindpakket beschikbaar voor ouders met weinig inkomen. Het Kindpakket betekent een tegemoetkoming in de financiële kosten voor schoolgaande kinderen. Het college wil hiermee bereiken dat elk kind dezelfde mogelijkheden krijgt. Een folder is verkrijgbaar bij juf Gerda. Ook kunt u via de site van de gemeente Stadskanaal het Kindpakket aanvragen.

Bazaar

We mogen terugkijken op een mooie bazaar. We bedanken ouders en leerlingen voor hun medewerking en inzet. Een speciaal woord van dank voor de activiteitencommissie, die heel veel werk heeft verzet. De bazaar heeft het fantastische bedrag van netto € 2121,85 opgebracht. De helft van het geld gaat naar het goede doel dat we hebben gekozen, Kika. De andere helft wordt gebruikt voor iets nieuws op het plein. Marianne v.d. Kaap maakte weer mooie foto’s die u in het fotoboek kunt bekijken.

_DSC5963

Nieuw lokaal

We groeien ons jasje uit, en daarom wordt er alweer gebouwd! De afgelopen jaren zaten er met enige regelmaat groepen in de personeelskamer te werken. Ook was het altijd zoeken naar een ruimte voor begeleiding van enkele leerlingen. We zijn erg blij dat er een lokaal wordt bij gebouwd en er ook een aparte ruimte voor de zorgcoördinator komt.

Collage web

Jaarverslag MR

De MR bestaat momenteel uit de volgende leden:

Namens de geleding ouders: Mevr. J. Kuipers-Wever (voorzitter) en Mevr. R. Boomsma-Weening.

Namens de geleding personeel:  Mevr. G. v.d. Heide-Wubs en Mevr. H.B. Epping-Wubs (secretaris).

De medezeggenschapsraad (MR) in het onderwijs is het orgaan voor medezeggenschap, voor inspraak en is bij wet geregeld. Het medezeggenschapsrecht is geregeld in de wet medezeggenschap op scholen. De verantwoordelijkheid voor het beleid van de school is in handen van het schoolbestuur. Dit beleid is meestal van invloed op de leerlingen, het personeel en de ouders. Zowel ouders als personeel kunnen ook actief meedenken over het beleid, door middel van de medezeggenschapsraad (MR), die elke school verplicht moet hebben. ….Lees meer over: Jaarverslag MR