Back to Top
 
 

Welkom bij c.b.s. Op de Zandtange

 

Fietsenkeuring

De vrijwilligers van Veilig Verkeer Nederland hebben maandag 16 oktober 2017 weer een fietsencontrole gehouden voor de leerlingen van groep 5 t/m 8. Ze waren zeer tevreden over hoe de meeste fietsen eruit zagen. Het leek wel of er veel …

Lees meer…

Albanië

Vorig schooljaar hebben we gespaard voor inventaris en een veilig schoolplein voor een school in Albanië. Rond het schoolplein is een muur gebouwd en op het plein zijn speeltoestellen geplaatst. We konden maar liefst € 542,26 overhandigen aan de heer …

Lees meer…

Sportdag

We kijken terug op een geslaagde sportdag. Foto’s ervan vindt u onder het kopje fotoreportages.

Oudertevredenheidspeiling

Tijdens de informatieavond van 20 september jl. hebben de leerkrachten, naast de informatie over hun groep, de ouders geïnformeerd over de resultaten van de Oudertevredenheidspeiling en de omgekeerde oudergesprekken. Omdat we het belangrijk vinden dat iedereen hiervan op de hoogte …

Lees meer…

Zwart

Vandaag gingen veel leerlingen en leerkrachten in het zwart gekleed om zo te laten zien dat ze tegen pesten zijn. Dit alles op initiatief van enkele leerlingen van groep 8. Ze leggen het zelf even uit onder het kopje groep …

Lees meer…

Informatieavond

Deze week hadden we een informatieavond voor ouders. Tijdens deze avond werd kort teruggeblikt op de Oudertevredenheidspeiling. Daarnaast werd in de verschillende groepen uitleg gegeven over het reilen en zeilen in de groep middels een Powerpointpresentatie met informatie en foto’s. …

Lees meer…

Foto’s

De foto’s van de podiumavond en het overgaan naar de volgende groep, staan op de site. Met dank aan Marianne v.d. Kaap!

Uitgezwaaid

We hebben de leerlingen van groep 8 uitgezwaaid. We wensen hen veel succes op het vervolgonderwijs!  

Jaarverslag MR

Klik hier voor het jaarverslag van de Medezeggenschapsraad.

1 2

 

Laatste nieuwsbrieven

 

Schoolprofiel

Download of lees hier het schoolprofiel